Reklamacje & Zwroty

Reklamacja uszkodzonej paczki

Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić w obecności kuriera czy nie jest ona uszkodzona lub czy opakowanie nie było otwierane. Jeśli podczas odbioru towaru od kuriera okaże się, że przesyłka została uszkodzona w trakcie przesyłania, prosimy spisać w jego obecności protokół szkody (kurier ma taki obowiązek) i niezwłocznie zawiadomić nas o tym fakcie. Uszkodzony towar  prosimy odesłać wraz z kopią otrzymanej faktury i protokołem szkody sporządzonym z kurierem ze szczegółowym opisem przyczyn reklamacji.

 

Zgłoszenie reklamacyjne

Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu gwarancji jest przyjmowane na podstawie zgłoszenia tego faktu na adres: kontakt@komin-center.pl oraz nadesłanie z produktem reklamowanym dowodu zakupu i kompletnie wypełnionego formularza reklamacyjnego, dostępnego poniżej.

Termin rozpoczęcia procesu reklamacyjnego to chwila odebrania przesyłki wraz z dowodem zakupu i kompletnie wypełnionym formularzem reklamacyjnym.

Wadliwy produkt zostanie poddany wstępnej ekspertyzie, która ma na celu sprawdzenie czy opisywana przez Klienta usterka występuje oraz czy usterka nie nastąpiła z winy użytkownika.

Termin rozpatrzenia reklamacji przez sklep KOMIN-CENTER.PL wynosi min. 14 dni roboczych od chwili przyjęcia towaru i jest uzależniony od decyzji producenta części, wydanej na podstawie oględzin reklamowanego towaru przez rzeczoznawcę producenta produktu. Sposób rozpatrzenia i zakończenia reklamacji poprzez naprawę, wymianę lub zwrot kosztów zakupu należy tylko i wyłącznie do gwaranta.

Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wygasają w przypadku gdy:

  • produkt posiada jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne,
  • usterka jest spowodowana nieprawidłową instalacją/montażem,
  • usterka spowodowana jest użytkowaniem danego produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi.

W przypadku gdy, zgłoszona przez Klienta usterka nie występuje, bądź warunki gwarancji zostały naruszone sklep KOMIN-CENTER.PL ma prawo żądać od Klienta pokrycia poniesionych przez sklep kosztów związanych z transportem dostarczonego produktu oraz kosztów ekspertyzy. Produkt w takim przypadku jest odsyłany na koszt kupującego.

Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

Gwarancja i rękojmia obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne, nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych elementów związanych z eksploatacją komina.

 

Zwrot towaru 

Kupujący ma pełne prawo zwrócić lub wymienić produkt w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki bez podawania przyczyn. Opakowanie zwracanej części musi być właściwie zabezpieczone do transportu. Towar może zostać zwrócony wyłącznie w ciągu 14 dni od daty odebrania paczki. W przypadku zgody sklepu na zwrot części po upływie 14 dni, zastrzegamy w takich przypadkach wyłącznie możliwość odpłatnej wymiany na inny towar. Prawo do zwrotu produktu mają jedynie osoby fizyczne. W przypadku firm możliwa jest tylko wymiana produktu na inny.

Korzystając z możliwości wymiany towaru lub odstępując od umowy bezwzględnie konieczne jest aby:

  • część była w idealnym stanie (nie używana, bez śladów montażu)
  • produkt musi być kompletny i nieuszkodzony
  • część należy zwrócić wraz z wypełnionym formularzem zwrotu na podany w nim adres

 

UWAGA!

Zamówienia niestandardowe, w tym zamówienia zlecone na produkcję pod indywidualne wymiary m. in. redukcje kominowe, przejścia dachowe pod określony w zamówieniu kąt oraz elementy docinane na wymiar (m.in. wężyk do odskraplacza) nie podlegają zwrotowi.

 

Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.

Dokumenty do pobrania: